Visserij & Projecten

Visserij en afvissingsprojecten

Het bedrijf koopt niet alleen paling en zoetwatervis in, maar vist ook zelf. Dit gebeurt op verschillende manieren; zo wordt naast de “ouderwetse” fuik en zegen met elektriciteit gevist.

Naast de eigen paling- en zoetwatervisvisserij worden er ook diverse afvissingsprojecten gedaan. Zo worden overbevolkte visvijvers, sloten en wateren die gebaggerd moeten worden afgevist. Dit kan op verschillende manieren:
Er kan gebruik gemaakt worden van een zegen; dit is een groot net, of er kan met behulp van een elektrisch visapparaat afgevist worden. Het visapparaat geeft een laag voltage af aan het schepnet, het schepnet geeft deze weer door aan de vissen die in het water zwemmen. De vis wordt tijdelijk verdoofd en in speciale bussen geschept. Deze manier van vissen is volkomen veilig en niet schadelijk voor de vis.

Hoe gaan we terwerk?

De manier van afvissen is afhankelijk van de grootte en de diepte van de put, vijver of wetering. Na het afvissen bestaan er 2 mogelijkheden: De vis kan overgezet worden in ander viswater of het afgeviste water kan herbepoot worden met dezelfde of ander vissoorten.

Hoe gaan we terwerk?

De manier van afvissen is afhankelijk van de grootte en de diepte van de put, vijver of wetering. Na het afvissen bestaan er 2 mogelijkheden: De vis kan overgezet worden in ander viswater of het afgeviste water kan herbepoot worden met dezelfde of ander vissoorten.

gecertificeerd afvissings- en visbemonsteringsbedrij

De fa. W. van Wijk is een gecertificeerd afvissings- en visbemonsteringsbedrijf dat werkt volgens de kaderrichtlijn water (KRW)

Kom langs in onze winkel!

Ammersekade 16

2964 Ap

Groot-Ammers